Fotovoltaická elektráreň 5,12 kWp

V spolupráci s firmou FAIO smart home sme inštalovali malú fotovoltaickú elektráreň na pokrytie vlastnej spotreby rodinného domu.

POPIS

KLIENT

Súkromná osoba

POLOHA

Slovensko

POVRCHOVÁ PLOCHA

200 M2

schedule-calendar

DOKONČENÉ

2021

HODNOTA

5 000 €

PLÁNOVANIE

Kompletný návrh fotovoltalickej elektrárne pre rodinný dom a jej následná montáž.

POŽIADAVKY

Poskytovať najlepšie riešenia!