REVAN s.r.o

Metalická kabeláž

Metalická kabeláž umožňuje pripojenie jednotlivých užívateľov v rámci počítačovej siete. Metalické káble sú jedným z troch prenosových médii a zabezpečujú prenos pomocou elektrického potenciálu.

Informácie

Metalická kabeláž je kabeláž pre počítačovú sieť, mobilné telefóny, kamery a množstvo iného, ktorá zabezpečuje prenos digitálnych a analógových signálov. Kabelážne systémy sú klasifikované podľa rýchlosti prenosu a šírky prenášaného pásma do základných skupín podľa kategórie od 3 do 7. Ponúkame komplexné riešenia od návrhu až po meranie a certifikáciu metalických kabeláží. Taktiež Vám radi poradíme pri návrhu a realizácii.