REVAN s.r.o

Revízne správy

Ponúkame Vám kompletné východiskové alebo opakované revízne správy, ktoré sú písomným dokladom o výsledku revízie elektrického zariadenia alebo bleskozvodu. 

Informácie

Pri zisťovaní stavu elektrického zariadenia alebo bleskozvodu je našim hlavným krokom prehliadka, podrobné meranie a skúška zariadenia, čím sa zisťuje stav z hľadiska ochrany a bezpečnosti. Následne Vám zaistíme podrobnú revíznu správu na základe toho, či je revízia vykonávaná na novom alebo zrekonštruovanom zariadení. Opakovaná revízna správa sa vykonáva v pravidelných lehotách na základe vyhlášky. Tento dokument je potrebné uschovať u prevádzkovateľa elektrického zariadenia alebo bleskozvodu do vyhotovenia ďalšej revíznej správy.