REVAN s.r.o

Elektroinštalácie

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti elektroinštalácií. Počnúc návrhom, projektovou dokumentáciou cez profesionálnu realizáciu až po odovzdanie projektu s kompletnou dokumentáciou všetko v súlade s platnými normami STN. Pre bezproblémovú kolaudáciu a užívanie objektu.

Informácie

Máme dlhoročnú prax a skúsenosti v oblasti elektrických inštalácií NN( nízkeho napätia) do 1000V a bleskozvodov. Čo zahŕňa väčšinu elektrických inštalácii v bytoch, rodinných domoch, obchodných, kancelárskych a výrobných priestoroch. V prípade požiadavky zákazníka zrealizujeme aj dátové ,TV, CCTV rozvody.

Zákazníkovi ponúkame dodanie elektroinštalácie ako celku. Bezplatnú konzultáciu a zoznámenie sa s požiadavkami zákazníka. Vypracovanie cenovej ponuky prípadne projektovej dokumentácie. Pokiaľ ide nové pripojenie či už pre novostavby alebo existujúce objekty bez predošlého pripojenia do siete pri objednávke našich služieb dostáva zákazník podporu pri administratívnych úkonoch potrebných pre pripojenie nového odberného miesta.