FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ

Ostrovná fotovoltaická elektráreň pre elektrifikovanie vínneho domčeka, ktorý bol bez možnosti pripojenia do siete.

POPIS

KLIENT

Súkromná osoba

POLOHA

Slovensko

POVRCHOVÁ PLOCHA

450 M2

schedule-calendar

DOKONČENÉ

2019

HODNOTA

5 000 €

PLÁNOVANIE

Ďalší návrh a realizácia fotovoltalickej elktrárne pre klienta, ktorý chcel takto využiť energiu zo Slnka pre vínny domček.

POŽIADAVKY

Poskytovať najlepšie riešenia!