Revan - Ing. Rudolf Vámoš | Jarmočná 59, Modrý Kameň, 992 01 | 0903 218 800 | IČO: 178905780 | revan@revan.sk | www.revan.sk
 
Aktuality Cenník Kontakt Ponuka Predajňa
ponuka - optimalizácia spotreby elektrickej energie
  • posudenie súčastného stavu odberu elektrickej energie (tarifné pásmo, využitie odoberaného výkonu)
  • vypracovanie návrhov na zníženie spotreby elektrickej energie, pre malo i veľkoodoberateľov, s prihliadnutím na charakter odberu
  • návrhy na zníženie platby za spotrebovanú elektrickú energiu, a na zariadenie do časových tarifných pásiem
  • © 1992-2003 Revan - Ing. Rudolf Vámoš